Reglement

Reglement 2023 – 2024

Algemeen

 • Voorinschrijvers kunnen zich melden bij de inschrijfbalie, daar ligt het startnummer met ingebouwde chip klaar.
 • Deelnemers aan het circuit kunnen het startnummer met chip mee naar huis nemen
  en voor de volgende loop weer gebruiken. Na afloop kunt u het startnummer
  definitief behouden.
 • Het startnummer dient leesbaar aan de voorzijde bevestigd te worden.
 • Inschrijven is mogelijk tot een half uur voor de start van de loop.
 • Spikes zijn niet toegestaan i.v.m. matten tijdswaarneming
 • Het startnummer dient leesbaar aan de voorzijde bevestigd te worden.
 • Het is niet toegestaan om uw hond of een begeleider (zonder inschrijving) te laten meelopen tijdens de wedstrijd.
 • Tijdens het evenement mag het parcours niet door anderen dan de deelnemers, EHBO en organisatie betreden worden.
 • Deelname is geheel vrijwillig en op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
 • Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden via hetcrosscircuit@gmail.com. De organisatie geeft geen geld terug bij afmelding, ziekte of het niet komen opdagen.
 • Een inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar. Bij overtreding zal diskwalificatie volgen.
 • Bij zogenaamde “extreme” (weers)omstandigheden of in geval van calamiteit, waarbij de loop redelijkerwijs niet door kan gaan, kan de organisatie besluiten om een wedstrijd af te gelasten. In bijvoorbeeld het geval van de verspreiding van COVID, zal de organisatie te allen tijde de richtlijnen van de overheid in acht nemen en de spelregels hier – indien nodig – op aanpassen.
 • De organisatie adviseert altijd op de dag zelf op de website www.hetcrosscircuit te kijken voor het laatste nieuws.
 • Bij afgelasting van een wedstrijd wordt er geen inschrijfgeld gerestitueerd. Indien mogelijk kan de organisatie besluiten om een vervangende wedstrijd te organiseren.
 • Indien (overheids)maatregelen er toe leiden dat de competitie niet door kan gaan, krijgen voorinschrijvers hun inschrijfgeld voor deelname terug, minus € 5,- ter dekking van de kosten die de organisatie dan al heeft moeten maken voor het evenement . Indien er op dat moment al twee wedstrijden in de competitie zijn geweest, krijgen competitie-inschrijvers 50% van hun inschrijfgeld voor deelname terug. Na drie wedstrijden krijgen inschrijvers geen inschrijfgeld voor deelname meer terug.

Wedstrijd

 • De kidsrun is bestemd voor kinderen van 4 jaar t/m 12 jaar. De 2,5 km is bestemd voor kinderen van 13 t/m 16 jaar. De minimumleeftijd voor deelname aan de 5 km is 12 jaar. De minimumleeftijd voor deelname aan de 10 km is 16 jaar.
 • De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen, op het moment dat deze zich niet houdt aan het wedstrijdreglement of zich onbehoorlijk of onsportief gedraagt, of indien het om medische overwegingen noodzakelijk wordt geacht.
 • De uitslagen worden bepaald op basis van de brutotijd.
 • Prijzen worden zo snel mogelijk na de loop uitgereikt en worden niet nagestuurd.
 • Prijzen worden alleen toegewezen aan deelnemers die met chip gefinisht zijn.
 • De organisatie van het Crosscircuit beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Competitie

 • Om deel te nemen aan de competitie moet men zich voor Haarle of Nijverdal inschrijven.
 • U dient minimaal vier van de vijf wedstrijden te lopen om in de einduitslagen te worden opgenomen.
 • Als men zich voor de 2e wedstrijd in Nijverdal inschrijft voor de competitie, telt een eventueel als losse loper gelopen tijd in Haarle niet mee voor de competitie. Het is niet mogelijk een losse deelname om te zetten in competitiedeelname.
 • De leeftijdsklasse wordt bepaald met uw leeftijd bij datum van inschrijving van het circuit. Deze categorie behoudt u gedurende het gehele circuit.

Puntentelling competitie
Voor de competitie is de puntentelling als volgt:

 • De eerste deelnemer op elke afstand en in elke categorie krijgt 1 punt, de tweede krijgt 2 punten, etc. Daarbij worden tussenliggende losse deelnemers niet meegerekend.
 • De deelnemer die aan het eind van de competitie de minste punten heeft op een bepaalde afstand in een bepaalde categorie, is winnaar op deze afstand in deze categorie.
 • De resultaten van de beste vier wedstrijden gelden. Als er na vijf wedstrijden een gelijk aantal punten is behaald door één of meer lopers, is de wedstrijd in Markelo doorslaggevend.
 • Indien er een wedstrijd afgelast wordt vanwege bijvoorbeeld extreem weer, tellen de beste 3 resultaten voor de bepaling van de competitie.
 • Indien er twee wedstrijden afgelast worden, komt er voor één van de wedstrijden een vervangende datum.

AVG

 • Tijdens de verschillende lopen wordt er beeldmateriaal (o.a. foto’s) gemaakt. Als deelnemer gaat u akkoord met het publiceren van gemaakt beeldmateriaal op de website, sociale media, flyers, poster en advertenties van het Crosscircuit.
 • Deelnemers geven toestemming voor het vastleggen en verwerken van de door hen opgegeven gegevens voor het Crosscircuit. De gegevens verkregen vanuit www.mijninschrijving.nl worden zorgvuldig behandeld en worden niet met derde partijen gedeeld of gebruikt voor commerciële doeleinden.

De organisatie van Het Crosscircuit beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.